Η μεγάλη ισπανική τράπεζα έχει χαμηλή έκθεση στο διαγωνισμό Abengoa

Από την περασμένη Παρασκευή, ο Αμπενγκόα ανταγωνίζεται τους πιστωτές, αφού οι σημερινοί διαχειριστές το ζήτησαν την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι ένας από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς που δηλώνονται στην ισπανική επιχειρηματική ιστορία, καθώς η ευθύνη που δηλώθηκε στο τέλος του 2019, οι τελευταίοι γνωστοί λογαριασμοί, είναι κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το επίπεδο χρέους έχει ξεπεραστεί μόνο από τον διαγωνισμό ακινήτων Martinsa-Fadesa, ο οποίος ανήλθε σε 7.000, αν και δεν αποκλείεται ότι όταν το συνολικό Abengoa εκτιμάται ότι το υπερβαίνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εάν ναι, θα καταστεί η μεγαλύτερη διαδικασία αφερεγγυότητας που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην Ισπανία.

Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση της μεγάλης ισπανικής εμπορικής τραπεζικής σε αυτόν τον ανταγωνισμό πιστωτών είναι χαμηλή και, επιπλέον, είναι πλήρως εφοδιασμένη, όπως επιβεβαίωσε αυτή η εφημερίδα σε διάφορες πηγές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι κύριες ισπανικές τράπεζες που έχουν ενσωματώσει την τραπεζική δεξαμενή πιστωτών της Abengoa τα τελευταία χρόνια είναι η Santander, η Bankia, η Caixabank και η BBVA. Όλοι τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είτε διατηρούν πολύ χαμηλό χρέος είτε δεν είναι πλέον πιστωτές της ανδαλουσιανής πολυεθνικής που ιδρύθηκε το 1941.

Όλοι τους πωλούν το χρέος που είχαν με την Abengoa σε διαφορετικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια των δύο οικονομικών αναδιαρθρώσεων που έχει βιώσει ο όμιλος από το 2015, όταν ξεκίνησε η κρίση της εταιρείας Sevillian, αμέσως μετά την επιβολή της Banco Santander, όπως αποδείχθηκε από την Audiencia Nacional, την απόλυση του Felipe Benjumea ως προέδρου του ομίλου , η οποία την εμπόδισε να υπογράψει την αύξηση κεφαλαίου που στη συνέχεια επιδίωξε να ενισχύσει τη ρευστότητά της για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ύφεσης που υπέστη στη συνέχεια η Βραζιλία.

Η τράπεζα που ηγήθηκε αυτής της δεξαμενής, η Santander, είναι το ισπανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει δεσμεύσει τον μεγαλύτερο όγκο, καθώς εξακολουθεί να έχει χορηγήσει 100 εκατομμύρια ευρώ στις γραμμές εγγυήσεων που διαθέτει ο όμιλος μηχανικών. Το οικονομικό χρέος έμεινε. Αυτά τα 100 εκατομμύρια παρέχονται επίσης, επιβεβαιώνονται οι οικονομικές πηγές των οποίων ζητήθηκε η γνώμη και αντιπροσώπευαν μόνο το 1,66% των συνολικών υποχρεώσεων του ομίλου Abengoa.

Η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλο το ισπανικό σύστημα εμπορικής τραπεζικής.

Έτσι, η Bankia έχει ένα χρέος το οποίο οι πηγές που συμβουλεύτηκαν θεωρούν “υπολειπόμενο” στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Abengoa.

Το ίδιο ισχύει και για την τράπεζα στην οποία η Bankia πρόκειται να ενσωματωθεί μέχρι αύριο από μια συγχώνευση απορρόφησης, την Caixabank. Οι πηγές στις οποίες ζητήθηκε η γνώμη επεσήμαναν τον ηγέτη της ισπανικής εμπορικής τραπεζικής που δεν έχει πλέον χρέος στην Abengoa, αν και εκκρεμεί εγγύηση που παρέχεται και η οποία δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Η BBVA, επιβεβαίωσαν οι χρηματοοικονομικές πηγές, επίσης δεν έχει δεσμεύσει χρέος στον διαγωνισμό Abengoa, διότι, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες, το πώλησε στην εποχή του και έχει το αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών λογιστικό στον ισολογισμό της τράπεζας.

Ο διαγωνισμός Abengoa, ο οποίος βρίσκεται στην αρχική του φάση και εν αναμονή του διορισμού του σύνδικου αφερεγγυότητας, δεσμεύεται κυρίως για το ζωντανό οικονομικό χρέος με τους bonistas που απέκτησαν τις εκπομπές Junior Old Money (JOM) και Senior Old Money (SOM), μετά την οικονομική αναδιάρθρωση του 2019. Οι ομολογίες αυτές είναι μετατρέψιμες σε μετοχές των θυγατρικών abenewco 2 και Abenewco 2 Bis, οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της εταιρικής δομής του ομίλου, κατά μήκος κάτω από την επίδικη μητρική εταιρεία.

Το JOM διαιρείται σε υποχρεωτική μετατροπή αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων με το 49% της Abenewco 2 και σε μια άλλη μεταβλητή αξία 69 εκατομμυρίων, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει δικαιώματα άνω του 51% της εν λόγω εταιρείας.

Το SOM και άλλα οικονομικά χρέη ονομαστικής αξίας 1.645 εκατομμυρίων ευρώ μπορούν να μετατραπούν έως και κατά 100% της Abenewco 2 bis.

Επιπλέον, η λειτουργική θυγατρική, Abenewco 1, έχει χρηματοοικονομικά χρέη ύψους 141 εκατομμυρίων που αντιστοιχούν στην έκδοση New Money II και άλλα 28 εκατομμύρια νέα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την αναδιάρθρωση αυτή.

Το εν λόγω χρηματοοικονομικό χρέος ανέρχεται σε 3.223 εκατ. Για να επιτύχουμε αυτόν τον αριθμό, πρέπει να προσθέσουμε έως και 550 εκατομμύρια οφειλόμενα σε γραμμές εγγυήσεων, περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο στους προμηθευτές και περίπου 1,2 δισεκατομμύρια εταιρικά χρέη (μεταξύ εταιρειών του ομίλου).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.